Menu
Proefles regelen

Vakbekwaamheid

Om een vrachtwagen te mogen besturen moet u naast een praktijkexamen ook één of meerdere theorie-examens doen.

We kennen daarin onderscheid tussen 2 mogelijkheden: het rijbewijstraject en het vakbekwaamheidstraject.

Het rijbewijstraject volstaat indien u of alleen hobbymatig met een vrachtwagen rijdt zonder lading te vervoeren of wanneer u valt onder één van de uitzonderingen welke u terug kunt vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl). Sinds 1 juli 2022 is dit nog slechts 1 uitgebreid examen RVM1C.

Indien u met een vrachtwagen goederen gaat vervoeren (eigen goederen of goederen voor derden) dient u te beschikken over vakbekwaamheid (voorheen chauffeursdiploma). Het belangrijkste verschil zit in de periode van geldigheid, het oude chauffeursdiploma was onbeperkt geldig, vakbekwaamheid is over het algemeen slechts 5 jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen dient men een nascholing te doen, voor meer informatie daarover klik hier. Vakbekwaamheid bestaat sinds 1 juli 2022 uit 3 examens met ruimere inhoud: RVM1C, VM2C en VM3C, daarnaast dient u dan ook 2 praktijktoetsen af te leggen welke beschreven zijn onder vrachtwagen en welke u binnen de periode van twee jaar met goed gevolg dient af te leggen. Om praktijkexamen of VM2C of VM3C te mogen afleggen dient u te beschikken over een geldige geslaagde uitslag RVM1C.

Voor de examens zijn er twee verschillende trajecten, het zogeheten rijbewijstraject en het zogeheten vakbekwaamheidstraject. Indien u het rijbewijs slechts nodig heeft voor hobby hoeft u alleen het rijbewijstraject (alleen RVM1C) te doorlopen. Indien u beroepsmatig moet werken met een vrachtwagen dient u het vakbekwaamheidstraject (RVM1C en daarna VM2C en VM3C) te doorlopen klik hier voor de uitzonderingen.  Wilt u weten of u voor het rijbewijstraject in aanmerking komt vraag dit dan na op ons kantoor.

Voor het leren van stof benodigd voor het behalen van de examens bieden wij twee mogelijkheden:

1. Een klassikale opleiding waarbij u begeleiding krijgt van docenten en beperkt zelf aanvullend dient te leren (studiebelasting ongeveer een half tot 1 uur per dag gedurende de opleiding, zie hierna voor uitgebreide informatie over dit traject).

2. Een e-learning opleiding waarbij u een toegangscode ontvangt voor de speciale website waarop u digitaal de leerstof door kunt nemen en proefexamens kunt maken, op deze manier kunt u dit in uw eigen tempo doen (maximaal 4 maanden heeft u toegang tot de speciale website om ongelimiteerd te kunnen studeren en oefenen). Mocht u alsnog behoefte hebben kunt u aanvullend individuele begeleidingsuren boeken. Informeer op ons kantoor naar de mogelijkheden en kosten.

De klassikale theoretische opleidingen voor de vakbekwaamheid vinden alle plaats op zaterdagen van 09.00 tot 15.30 uur, per vakgebied beslaat een cursus 3 zaterdagen zodat u voor het rijbewijstraject totaal op 3 zaterdagen komt en voor het volledige traject inclusief vakbekwaamheid totaal op 6 zaterdagen komt om het gehele traject te doorlopen, voor startdata zie boven het kader met startdata of klik hier.

Voor meer informatie over de inhoud en beoordeling van de diverse cursussen voor de vakbekwaamheid klik hieronder:

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kom langs of bel 0492-522994.        


Theorielessen voor de auto

Dit zeggen onze klanten over ons