Menu
Proefles regelen

Coronamaatregelen vervallen.

Geplaatst: 15-03-2020

Update 25/02/2022

Eindelijk zijn alle coronamaatregelen vervallen. Dit houdt concreet in dat mondmaskers niet meer verplicht zijn in de lesvoertuigen en ons pand en dat er ook geen anderhalve meter maatregelen meer gelden. Wel vragen we u nog steeds om bij klachten thuis te blijven en u af te melden.

Update 19/12/2021

Een nieuwe lockdown, maar nu vallen rijlessen en examens onder de essentiële beroepen. Daarom mogen wij nu wel gewoon doorgaan met de beperking dat er niet meer dan 2 personen in voertuigen mogen zitten m.u.v. noodzakelijke stage en begeleiding. Uiteraard blijft het noodzakelijk bij klachten thuis te blijven en dragen we in de auto's mondmaskers.

Update 29/11/2021

Vanaf heden zijn rijlessen na 17.00 niet meer toegestaan en mogen er niet meer dan 2 personen in voertuigen aanwezig zijn.

Update 15/11/2021

In tegenstelling tot eerdere berichten mogen praktijklessen na 18.00 uur toch doorgaan. Theorielessen na 18 uur blijven wel verboden.

Update 13/11/2021

Naast de maatregelen die vorige week op 6 november zijn ingegaan zijn wij vanaf 13 november verplicht gesloten na 18.00 uur in de avond. Dit houdt in dat rijlessen die na dat tijdstip ingepland staan geannuleerd worden en wij contact met u opnemen om deze lessen anders in te plannen. Ook houdt dit in dat de theoriecursus auto welke gepland stond vanaf maandag 22 november geen doorgang kan vinden. Als alternatief bieden wij een online e-learning pakket aan met e-learning theorielessen, oefenvragen en proefexamens. Deze maatregelen duren voor zover nu bekend tot en met vrijdag 3 december.

Update 03/11/2021

Na de persconferentie van gisteren is besloten dat wij per zaterdag 6 november 2021 weer mondkapjes moeten dragen in de auto en vrachtauto en bovendien dat we in het bedrijfspand ook mondkapjes moeten gaan dragen behalve als we aan tafel zitten. Voorlopig gelden deze maatregelen tot 12 november maar verwacht wordt dat dit langer gaat duren. Ook de voor de theorie-examens heeft dit consequenties omdat de capaciteit daarvoor beperkt wordt, dus wacht niet te lang met het voorbereiden en boeken van uw theorie-examen.

Update 20/09/2021

De mondkapjes tijdens de praktijklessen zijn vanaf zaterdag 25/09/2021 niet meer verplicht, tijdens examens, toetsen en rijtesten bij het CBR geldt deze plicht vooralsnog wel. Tevens mogen vanaf die datum de theorieklassen weer vol zitten. Vanaf maandag 4 oktober zal het bij toetsen, rijtesten en faalangstexamens bij het CBR weer toegestaan zijn dat de instructeur met mondkapje meerijdt mits het geen mentorexamen is.

Update 27/05/2021

Gisteravond is bekend geworden dat morgen (vrijdag 28/05/2021) een persconferentie plaatsvindt waarin fase 3 wordt aangekondigd. Dit houdt voor ons in dat theorielessen weer toegestaan zijn en we ook weer met 3 personen in de auto aanwezig mogen zijn waardoor de verplichte pauze tussen 2 leerlingen voor de praktijklessen auto komt te vervallen. Om alle achterstanden in te lopen starten we theoriecursussen voor auto zowel op maandag als op zaterdag zodat we iedereen op de enorme wachtlijst zo snel mogelijk een plaats kunnen bieden. Uiteraard zijn er wel nog een beperkt aantal plaatsen per cursus dus meld je snel aan. Personen die reeds op de wachtlijst staan zullen we komende dagen gaan benaderen.

Update 21/04/2021

Gisteren is bekend gemaakt dat alle theorie-examens weer doorgaan vanaf woensdag 28 april 2021. Wij gaan nu ook de theoriecursus weer opstarten en zullen alle leerlingen welke zich al aangemeld hadden gaan benaderen en uitnodigen voor deze cursussen. Ondanks de grote vraag zijn wij nog wel gebonden aan corona maatregelen waardoor de groepsgrootte beperkt is in de klas, wij zullen daarom meerdere cursussen gelijktijdig opstarten voor de zomer om de grote vraag te kunnen verwerken.

Update 14/04/2021

CBR heeft vandaag bekend gemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 27 april 2021, dus nog steeds geen theorie-examens voor bromfiets, motor en auto en nog steeds met maximaal 2 personen in de lesauto.

Update 24/03/2021

Helaas nog geen versoepelingen, tot en met 20 april blijft het niet mogelijk om theorie-examen te doen voor bromfiets, motor en auto. Hopelijk dat daarna de maatregelen versoepeld worden.

Update 09/03/2021

Per 16/03 zijn er nog meer versoepelingen aangekondigd. Vanaf die datum is het weer mogelijk om theoriecursus en examen te doen voor vrachtwagentheorie en zijn ook theoretische nascholingscursussen voor vrachtwagenchauffeurs weer mogelijk. Theoriecursus en examen voor auto, motor en bromfiets is vooralsnog tot 31 maart niet mogelijk. Wilt u in tussentijd toch voorbereiden op het theorie-examen kan dit door middel van zelfstudie of e-learning, voor meer informatie mail of bel ons kantoor.

Update 25/02/2021

In nadere toelichting van het ministerie op de versoepelingen van woensdag 03/03/2021 zijn toch een aantal beperkingen tevoorschijn gekomen. Tot nader order is het niet toegestaan om theoriecursussen of theoretische nascholing te verzorgen en zijn ook theorieexamens nog niet mogelijk. Daarnaast is het bij praktijklessen niet toegestaan om met meer dan 2 personen in de auto te zitten, dit houdt in dat wij helaas tussen 2 leerlingen tijd moeten inplannen omdat we eerst de ene leerling af moeten zetten en vervolgens naar de volgende leerling toe moeten rijden. Lestijden kunnen daarom enigszins afwijken of op rare tijdstippen aanvangen of eindigen.

Update 23/02/2021

Vanaf woensdag 03/03/2021 zijn alle rijlessen en examens weer toegestaan met hygienemaatregelen en mondkapjes. Vanaf woensdag 24/02/2021 gaan wij onze klanten weer benaderen waarbij examenkandidaten voorrang krijgen. Ons kantoor is weer normaal geopend en als u niet benaderd bent voor rijlessen maar toch afspraken wil maken kunt u ons vanaf nu bellen of mailen. Ook nieuwe klanten zijn uiteraard welkom.

Update 17/02/2021

Eindelijk weer een versoepeling, vanaf maandag 22 februari zullen de motor- en bromfietsexamens weer hervat worden. De verwachting is dat vanaf 3 maart de overige examens zullen volgen om de enorme ontstane achterstanden weg te werken. Vanaf 22 februari zullen wij weer op de normale tijden bereikbaar zijn.

Update 03/02/2021

En zoals verwacht nogmaals een verlenging van de lockdown tot en met zoals het er nu naar uit ziet 02/03/2021. Dit houdt tot onze spijt in dat voor sommige leerlingen nogmaals het examen verzet moet worden en alles nog verder uitgesteld wordt. Zoals eerder geldt dit nog steeds voor alle categoriën m.u.v. motorrijles hoewel ook daarvoor de examens wederom uitgesteld worden. We doen ons best en houden ons aan de maatregelen zodat we hopelijk begin maart na ruim tweeeneenhalve maand lockdown weer aan de slag kunnen.

Update 13/01/2021

Zoals al enige tijd verwacht is de lockdown verlengd en blijven examens en alle lessen m.u.v. motorrijles in ieder geval tot en met 09/02/2021 stil liggen. Wij gaan alle kandidaten waarop dit betrekking heeft benaderen om te kijken hoe verder en ons kantoor is dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur. Wat betreft motorrijles kan alles doorgaan m.u.v. theorie- en praktijkexamens. Dus als u nu tijd heeft en altijd al eens motorrijles hebt willen nemen is nu de kans aangezien er tijd en ruimte is.

Update 17/12/2020

Vandaag is bekend geworden dat motorrijles weer wordt toegestaan, examens blijven tot en met 19/01/2021 stil liggen. Wij zullen daarom onze bestaande kandidaten gaan benaderen of zij hun rijlessen willen herstarten. De rijlessen zijn dan weer mogelijk per maandag 21/12/2020 en vanaf die dag zullen wij ook weer gedeeltelijk telefonisch bereikbaar zijn. Wilt u alvast doorgeven dat u de motorrijlessen weer op wilt pakken dan kunt u dit tot die tijd doorgeven via info@rijles-voc.nl. (op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari is de rijschool gesloten ivm kerst en nieuwjaar)

Update 14/12/2020

Uitvloeisel van de persconferentie van hedenavond is dat wij per direct alle activiteiten stil moeten leggen en dus gaan sluiten tot 19 januari a.s. Op 12 januari komt er een persconferentie waarin aangekondigd gaat worden of lessen en examens weer mogelijk zullen zijn en vanaf wanneer en onder welke voorwaarden. Op dit moment worden leerlingen welke op 15 december les of examen hebben geinformeerd over deze situatie en vanaf 15 december ontvangen leerlingen welke gepland staan tot 19 januari hierover bericht. Op het moment, niet eerder dan 12 januari, dat duidelijk wordt wanneer lessen en examens weer plaats kunnen vinden en onder welke voorwaarden zullen wij de leerlingen opnieuw gaan benaderen om examens en lessen weer te gaan vastleggen. De periode tussen nu en 12 januari zullen wij zeer beperkt bereikbaar zijn i.v.m. de gedwongen sluiting, heeft u vragen of opmerkingen stuur deze dan per mail. De mail wordt in de tussenliggende periode regelmatig uitgelezen en zullen wij beantwoorden wanneer ook wij de antwoorden hebben. Excuses voor de ontstane situatie door overmacht, zo gauw wij meer duidelijkheid hebben zullen wij de informatie bekend maken op onze website en d.m.v. mail of telefoon naar de betrokkenen.

Update 04/11/2020

Naar aanleiding van de maatregelen zoals tijdens de persconferentie op 03/11/2020 aangekondigd zijn, was in eerste instantie bepaald dat er vanaf 05/11/2020 voor minimaal 2 weken maximaal 2 personen in de lesauto mogen zitten. Dit is echter weer terug gedraaid en we mogen daardoor dus nog steeds met 3 personen in de auto aanwezig zijn. De eerdere maatregelen zoals het contactonderzoek met formulier blijven wel verplicht, net zoals mondkapjes in de auto en bij bezoek aan ons bedrijfspand.

Update 30/09/2020

In verband met het toenemend aantal besmettingen met het Corona virus zijn wij genoodzaakt weer extra maatregelen te treffen. De eerste maatregel is dat wij per les iedere leerling een formulier moeten laten invullen in verband met toestemming voor verstrekking van gegevens aan de GGD bij een verzoek daartoe. De tweede maatregel is dat vanaf 1 oktober binnen ons bedrijf geldt dat wij weer mondkapjes gaan gebruiken. Dit geldt zowel voor aanwezigheid in het bedrijfspand als tijdens rijlessen waarbij een uitzondering geldt voor motor- en bromfietsrijlessen. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als ook voor de leerlingen om de kosten voor rijlessen niet te verhogen zullen leerlingen zelf voor een mondkapje moeten zorgen.

Update 10/08/2020

In diverse vakantiegebieden is het corona virus weer opgelaaid, dit zijn de zogeheten code oranje gebieden. Komt u uit een dergelijk gebied blijf dan minstens 2 weken in quarantaine voordat u uw opleiding vervolgt en laat u bij klachten testen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wij niet in een tweede lockdown terecht komen.

Update 18/07/2020

Vanaf heden zijn mondkapjes niet meer verplicht in leswagens, derhalve zullen wij ook niet meer aan leerlingen vragen een mondkapje te dragen tijdens de les of het vooraf ophalen of achteraf wegbrengen. Voor leerlingen die wel een mondkapje willen dragen is dit uiteraard wel toegestaan. Tijdens examens en toetsen zijn mondkapjes wel nog steeds verplicht en worden deze verstrekt door het CBR.

Update 26/06/2020

Op woensdag 24 juni zijn door onze regering een aantal versoepelingen toegepast op de Corona maatregelen waardoor het onder voorwaarden mogelijk wordt om met meer dan 2 personen in een auto plaats te nemen ook als deze personen niet uit één huishouden komen. Op grond hiervan is ook onze branche-richtlijn aangepast en mogen wij onder voorwaarden weer met 3 personen in een plaats nemen waardoor het ophalen en wegbrengen eenvoudiger wordt en er geen gedwongen pauze meer tussen de lessen hoeft plaats te vinden.

Nadat wij op 11 mei opnieuw zijn opgestart hebben wij tot nu toe gewerkt met 10 minuten pauze tussen 2 leerlingen. In deze opstartfase hebben wij deze extra tijd voor onze rekening genomen en was dit ook mogelijk mede dankzij de tegemoetkoming van de overheid voor getroffen beroepen. Per 1 juli stopt deze tegemoetkoming echter en stonden wij voor de keuze, of de lesprijs verhogen met ongeveer 4 euro per uur, of bij ophalen en wegbrengen weer met 3 personen in de auto gaan rijden en gedurende de tijd dat 3 personen in de auto zitten met mondkapjes op gaan rijden. Wij hebben gekozen voor het laatste, ten eerste omdat gedurende de opstartfase is gebleken dat wanneer iedereen thuis blijft wanneer die klachten heeft en alle overige hygiëneregels gevolgd worden tot nog toe niemand besmet is geraakt, en ten tweede omdat we het op dit moment niet verantwoord vinden om de lesprijs zo fors te verhogen en daarmee onze leerlingen op extra kosten te jagen.

Daarom zullen onze autoleerlingen vanaf 1 juli een mondkapje bij zich moeten hebben tijdens rijlessen en dit net als de overige inzittenden moeten dragen op het moment dat er 3 personen in de auto zitten, op het moment dat leerlingen alleen met de instructeur in de auto zitten is een mondkapje niet verplicht. Tijdens toetsen en examens blijft het mondkapje overigens nog steeds verplicht, echter krijgt u dan een mondkapje van het CBR. Wij beseffen ons dat dit enig ongemak met zich meebrengt, wij hopen echter dat u net als wij van mening bent dat dit van de twee geboden alternatieven het alternatief is waarbij u het minste overlast ondervindt van de getroffen maatregelen.

Als u absoluut niet wilt dat u met meer dan 2 personen in de auto zit kan het nog steeds dat de instructeur eerst de vorige leerling wegbrengt en dan pas naar u komt en na de les eerst u afzet en dan pas naar de volgende leerling toe gaat, hou er dan echter rekening mee dat hiervoor 10 minuten lestijd bij u in rekening wordt gebracht, ofwel u rijdt dan in totaal 10 minuten korter dan met u is afgesproken.

Wij vertrouwen op uw begrip in dit kader, mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben over dit of andere onderwerpen vernemen wij dit graag van u en kunt u ons telefonisch, aan de balie of per mail bereiken gedurende kantooruren. Wij willen u tot slot veel plezier en succes wensen met uw rijopleiding, en blijf gezond en hou u aan de regels.

Team VOC rijschool van oijen (De inhoud van dit bericht is ook op 26/6 per mail aan onze leerlingen personenauto gestuurd)

Update 14/05/2020

Vanaf heden zijn alle opleidingen, toetsen en examens welke wij aanbieden weer te plannen. Het is momenteel erg druk zowel bij het CBR als ook bij de rijschool vanwege alle uitgestelde lessen en vooral ook examens en toetsen. Wij helpen iedereen even graag maar uiteraard hebben leerlingen welke snel hun uitgestelde examen kunnen c.q. moeten doen op dit moment voorrang. Na deze eerste hausse is er weer voldoende ruimte om lessen in te halen en alsnog snel examen te doen binnen de mogelijkheden bij het CBR.

Hou er wel rekening mee dat de beperkende maatregelen voorlopig blijven gelden: bij diagnose corona binnen het gezin minimaal 14 dagen geen mogelijkheid te lessen of examen te doen en bij coronagerelateerde klachten zoals koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheid binnen het gezin is het pas 24 uur nadat iedereen klachtenvrij is mogelijk om les te nemen of examen te doen. In beide gevallen worden lessen en examens kosteloos verzet, indien de instructeur dergelijke klachten heeft wordt deze naar huis gestuurd en lessen verzet of overgezet naar een collega zonder klachten. Daarnaast worden extra hygienemaatregelen genomen, is het voorgesprek, de uitleg van lesonderwerpen en de evaluatie van de les zoveel mogelijk buiten de auto en is het niet toegestaan met meer dan 2 personen in de auto te zitten. Als gevolg daarvan is er telkens pauze tussen de praktijklessen om de auto te reinigen en zodat de instructeur van de ene naar de andere leerling kan rijden. Indien de leerling dat wenst kan deze een eigen mondkapje en handschoenen gebruiken.

Tijdens praktijkexamens of toetsen voor auto, aanhangwagen, vrachtwagen en combinatie zijn vooralsnog mondkapjes verplicht welke door het CBR bij aanvang worden verstrekt. Tevens wordt voor het examen door leerling en examinator het voertuig extra gereinigd en is het momenteel niet toegestaan dat de instructeur het examen of het begin- of eindgesprek bijwoont. Door het CBR wordt op dit moment samen met TNO en RIVM nog onderzoek gedaan naar het nut van de mondkapjes en/of de mogelijkheid en het nut tot het plaatsen van zeilschermen tussen leerling en examinator/instructeur. Het kan dus zijn dat de voorwaarden voor het examen afhankelijk van de uitkomst van deze onderzoeken van het ene op het andere moment wijzigen.

Update 06/05/2020

Nadat eerder vandaag bekend werd dat per 11/5 de praktijkexamens bromfiets en motor bijzondere verrichtingen weer doorgang vinden, is vanavond op de persconferentie aangekondigd dat onder beperkende maatregelen ook alle overige lessen en opleidingen weer plaats kunnen vinden per maandag 11 mei aanstaande.

De beperkende maatregelen houden in:

- iedere keer opnieuw vragen heb je klachten zoals griep, hoesten, benauwdheid, kortademigheid, koorts of is er diagnose corona in gezin, alleen bij beide vragen nee door instructeur en leerling kan er gelest worden

- tussen 2 leerlingen is telkens 10 minuten pauze om de auto te reinigen en ventileren

- leerlingen komen bij voorkeur naar de rijschool of het station

- mondkapjes en handschoenen zijn niet verplicht, doch het staat iedereen vrij deze te gebruiken mits zelf meegebracht

- luchtcirculatie in de auto dient tijdens de rijles beperkt te blijven door de ramen gesloten te houden en de ventilatie/airco zo min mogelijk te gebruiken

- voor- en nabesprekingen alsmede andere handelingen zoals maken van afspraken en afrekenen dienen zoveel mogelijk buiten de auto plaats te vinden op minimaal 1,5 meter afstand

- regels kunnen tussentijds door overheid/CBR/RIVM worden aangepast en zijn dan onmiddelijk van toepassing.

- wie zich niet aan de regels/voorschriften houdt kan door de instructeur uit de auto verwijderd worden

Deze maatregelen gelden voor alle praktijklessen voor de categorie Auto (B), Aanhangwagen (BE), Vrachtwagen (C) en combinatie (CE).

Voor de theorielessen geldt dat deze ook weer opgestart zullen worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Daarbij zijn de klassen kleiner en kan alleen gebruik gemaakt worden van de beschikbare plekken.

Vanaf donderdag 7 mei is ons kantoor weer op normale tijden geopend en zullen wij alle bestaande leerlingen gaan benaderen om hun opleiding te vervolgen.

Examens anders dan bromfiets en motor bijzondere verrichtingen kunnen binnenkort weer ingepland worden, verwachting is dat deze na hemelvaart weer doorgang vinden.

Update 30/04/20

Er komt wat beweging in de mogelijkheden.

Ons bedrijfspand is op de COVID-19 maatregelen aangepast met aangepaste wachtruimte, minder stoelen, reinigingsmiddelen en bij onze balie afscheidingen om direct contact te vermijden. Vanaf vrijdag 1 mei is ons kantoor weer geopend, check voor actuele openingstijden de website of facebook, de openingstijden kunnen afwijken van de standaard openingstijden.

De eerste opleidingen die weer mogelijk zijn, zijn de opleidingen voor hef- en reachtruck. Deze opleidingen zijn met maximaal 6 personen waarbij bij de theorie met gemak 1,5 meter afstand gehouden kan worden en dat geldt zeker ook voor de praktijk in de heftruckhal. Heftruckopleidingen starten weer vanaf 11 mei a.s., bel of mail ons voor de mogelijkheden.

De volgende opleidingen die mogelijk zijn zijn motoropleidingen, bij deze opleidingen is 1,5 meter afstand geen probleem en daarom mogen deze volgens de veiligheidsregio weer opnieuw plaatsvinden. Er zijn wel een aantal beperkingen waarvan de voornaamste zijn dat leerlingen geen gebruik mogen maken van outfits van de rijschool. Dit houdt in dat leerlingen over eigen motorkleding inclusief helm, schoeisel en handschoenen moeten beschikken en dat omkleden op de rijschool niet mogelijk zal zijn. Tevens zal bij de voor- en nabespreking de 1,5 meter afstand in acht genomen moeten worden. Inmiddels is er schriftelijke toestemming van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en zal de motoropleiding opnieuw gestart worden op zaterdag 2 mei aanstaande.

Overige opleidingen, en toetsen en examens bij bet CBR vinden vooralsnog in ieder geval tot en met hemelvaart geen doorgang.

Update 24/4/2020

Voorlopig zijn examens verder uitgesteld tot en met hemelvaart (21 mei 2020). Er is echter ook positief nieuws. Ten eerste is het toegestaan om logistieke opleidingen zoals hef- en reachtruck te verzorgen en wij zullen deze dan ook weer opstarten en kandidaten benaderen om hier weer mee aan de slag te gaan. Ten tweede is het niet uitgesloten dat sommige opleidingen zoals motor en bromfiets weer zeer snel mogen opstarten (in Groningen is het vanaf 25/4 weer toegestaan om motorrijles te geven in de rest van Nederland vooralsnog niet). Ten derde worden er op dit moment samen met CBR, RIVM en TNO testen gedaan met maatregelen om auto, aanhanger en vrachtwagen weer mogelijk te maken. Als laatste zijn wij net als de scholen ook ingestapt in de wereld van e-learning en digitaal lesgeven voor de theorie. De verwachting is dat klassikale theorielessen voorlopig niet toegestaan blijven, wij bieden cursisten daarom de mogelijkheid om een digitaal lesprogramma te volgen voor de theorie. De digitale theorielessen zijn er voor de volgende categoriën: auto, motor, bromfiets en vrachtwagen (voor deze laatste zowel voor RV1 als voor R2C of V2C/V3C). Wil je gebruik maken van of meer info over de e-learning theorie stuur dan een mail naar info@rijles-voc.nl.

Update 1/4/2020

De examens zijn uitgesteld t/m 28 april 2020 evenals het wettelijke verbod om rijles te geven. Dit houdt concreet in dat, wanneer dit zo blijft, VOC rijschool van oijen weer eind april op zal starten. Zodra meer bekend is over hervatting van lessen of mogelijkheid examens te plannen zullen wij de betreffende leerlingen benaderen, helaas kunnen wij tot die tijd net als alle andere rijscholen geen afspraken maken voor lessen of examens. Heeft u vragen mail ons dan op info@rijles-voc.nl

Update 23/3/2020

Inmiddels zijn de examens uitgesteld t/m 5 april 2020. Dit houdt concreet in dat, wanneer dit zo blijft, VOC rijschool van oijen weer rond 2 april op zal starten. Leerlingen zullen dan benaderd worden om het rijexamen af te gaan leggen.

Update 18/3/2020

Wij volgen de cbr richtlijn en de verwachting is dat wij een paar dagen eerder dan het cbr weer open gaan om de kandidaten voor te bereiden op hun examen. Actuele stand van zaken is dat cbr in ieder geval tot en met 31 maart gesloten blijft, in het geval dit zo blijft zullen wij vrijdag 27 maart weer geleidelijk opstarten.

U kunt ons voor vragen bereiken via e-mail op info@rijles-voc.nl

Zondag 15/3 om 17.30 hebben wij van het CBR te horen gekregen dat daar alle activiteiten voor de komende 3 weken stil liggen. Tevens is er een advies uitgegaan om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Omdat dit bij het verzorgen van rijlessen niet mogelijk is zijn wij genoodzaakt vanaf dat moment ook meteen alle lessen te annuleren. Wat dit voor gevolgen heeft kunnen wij nu een uur later nog niet overzien, behalve dat lessen stil liggen en dus ons complete bedrijf. Wij proberen u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte te houden en hopen samen met u dat dit van korte duur zal zijn.

Nieuws overzicht

Dit zeggen onze klanten over ons